Provozní módy

Světelná závora

Pro provoz v módu světelné závory je třeba samostatně namontovat vysílač a odděleně přijímač. Vysílač a přijímač je nutné nastavit tak, aby mířili na sebe. Tak bude přijímač přijímat světlo vysílané vysílačem. Předmět je detekován pokud tuto světelnou závoru přeruší. Světelná závora je nejefektivnější využití infračerveného paprsku. Závora tak umožňuje snímání i ve velni náročných a znečištěných prostředích.

Difúzní snímač

Difúzní snímaní vyžaduje, aby vysílač a přijímač byl umístěn vedle sebe. Ať v jednom pouzdře, nebo odděleně. Vysílač potom vysílá paprsek směrem k předmětu, který má detekovat. Ten je detekován v okamžiku kdy odrazí světlo zpět k přijímači. Dosah zde záleží na odrazivosti detekovaného předmětu.

Snímač s potlačením pozadí

Snímač s potlačením pozadí vyžaduje vysílač a přijímač umístěný vedle sebe v jednom pouzdře. Vysílač vysílá světelný paprsek směrem k předmětu, který má být detekován. Předmět je detekován, když je jím paprsek odražen zpět ke snímači a současně se nachází v definované vzdálenosti od snímače. Snímání je téměř nezávislé na odrazivosti povrchu předmětu. Pozadí za nastavenou vzdáleností snímač neovlivňuje.

Světelná závora na odrazku

V tomto případě jsou vysílač a přijímač u sebe / v jednom pouzdře a a paprsek vycházející z vysílače se odráží od odrazky zpět k přijímači. Předmět je indikován při přerušení tohoto paprsku.

Světelná závora na odrazku s polarizovaným světlem

V tomto případě jsou vysílač a přijímač u sebe / v jednom pouzdře a a paprsek vycházející z vysílače se odráží od odrazky zpět k přijímači. Předmět je indikován při přerušení tohoto paprsku.
Polarizační filtr zajišťuje to, že přijímač snímá pouze světlo odražené od odrazky a leské objekty jsou spolehlivě detekovány.

Celoplošná světelná závora

Celoplošná světelná závora vytváří síť paprsků mezi lištou vysílačů a lištou přijímaču. Ty jsou umístěny proti sobě, a detekují přítomnost předmětu v případě, že zjistí přerušení jednoho, nebo více paprsků.

Vidlicové závory

U vidlicové závory je vysílač a přijímač umístěn v pevné pozici proti sobě v jednom pouzdře. Předmět je indikován, když dojde k přerušení paprsku mezi vysílačem a přijímačem.

Snímač se světlovodným kabelem - závora

Pro snímání se světlovodným kabelem je nutný vysílač a přijímač (samostatný, nebo v jednom pouzdře) na které se našroubují světlovodné kabely. Pomocí světlovodných kabelů je pak veden paprsek od vysílači k přijímači.
Světlovody se používají v párech a upevňují se proti sobě tak, že světlo z kabelu na vysílači vystupuje směrem ke kabelu umístěnému na přijímači. Předmět je detekován pokud je přerušen paprsek mezi světlovodnými kabely.
Světlovody umožňují snímání v oblastech s vysokou teplotou, v chemicky nehostinném prostředí, nebo tam kde je málo místa.

Snímač se světlovodným kabelem - difúzní

Pro snímání se světlovodným kabelem je nutný vysílač a přijímač (samostatný, nebo v jednom pouzdře) na které se našroubuje světlovodný kabel. Světlo je pak vedeno polovinou světlovodného kabelu ke snímanému předmětu. Předmět je detekován pokud dojde k odrazu světla od předmětu zpět do druhé poloviny světlovodného kabelu, který dovede odražené světlo k přijímači.
Světlovody umožňují snímání v oblastech s vysokou teplotou, v chemicky nehostinném prostředí, nebo tam kde je málo místa.